Logo Planet ProofSinds juli 2019 zijn onze aardappelen PlanetProof gecertificeerd. Het keurmerk On the way to PlanetProof, voorheen Milieukeur, staat voor producten die duurzaam zijn geproduceerd en daardoor beter zijn voor natuur, milieu, klimaat en dier. Hierbij wordt o.a. gelet op:

  • Het gebruik van gewasbeschermings- en mestgebruik
  • Aandacht voor bodemkwaliteit en bodemvruchtbaarheid
  • Verantwoord omgaan met het gebruik van energie en (oppervlakte)water
  • De aanleg van bloeiende kruiden- of bloemenranden rond percelen
  • Het scheppen van nestgelegenheid voor dieren

De certificering vindt elk jaar opnieuw plaats en de criteria worden elk jaar herzien. Meer informatie is te lezen op planetproof.eu

Certificaat Landbouwbedrijf Mast
Certificaat PlanetProof L. de Jong Landbouw

Ook onze GLOBALG.A.P. certificering is weer met een jaar verlengd.