De teelt van aardappelen, en zeker onze speciale aardappelen is specialistisch werk. Van nieuwe rassen is meestal nog niet bekend hoe ze zich ontwikkelen en wat ze nodig hebben. Dankzij onze jarenlange ervaring weten we hier gelukkig goed mee om te gaan.

Focus op kwaliteit

Waar de focus in de agrarische sector meestal ligt op zoveel mogelijk kilo’s op een hectare telen, ligt in onze teelt de focus op smaak, kwaliteit en onderscheidend vermogen. We besteden veel aandacht aan zaken als bodemstructuur, (schil)kwaliteit, houdbaarheid en homogeniteit. Ook bij het bewaren, wassen, verpakken en vervoeren van onze smaakaardappelen zorgen we er voor dat de aardappelen zo lang mogelijk hun kwaliteit behouden.

Focus op duurzaamheid

Uiteraard minimaliseren we het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen om onze producten zo duurzaam mogelijk te telen. Ook het roteren van verschillende gewassen draagt hieraan bij. Ieder gewas heeft immers andere eigenschappen. Naast delicatesse aardappelen groeien er o.a. suikerbieten, verschillende graansoorten, knolselderij en spruiten op ons land.

Neem voor meer informatie over de teelt van onze delicatesse aardappelen contact met ons op.